PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU
 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez klientów ze sklepu internetowego KIDSEE dostępnego pod adresem www.kidsee.pl
 2. Sklep internetowy www.kidsee.pl jest prowadzony przez firmę K&M NOVA Monika Pawlak -Szpotan z siedzibą w Nowej Gadce przy ul. Łącznej 3 zarejestrowaną w CEIDG.

  NIP: 731 179 87 88
  REGON: 100 930 687
 
adres email: biuro@kidsee.pl
 1. Zawierając umowę na podstawie zapisów regulaminu klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości regulamin.
 2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.
 3. Ceny produktów oferowanych przez sklep internetowy są wyrażone w złotówkach (PLN) i zawierają wszystkie inne składniki w tym podatek VAT, cła itp.
 
 1. SŁOWNIK POJĘĆ
 1. SPRZEDAWCA – firma K&M NOVA MONIKA PAWLAK-SZPOTAN. NIP: 731 179 87 88, REGON: 100 930 687, adres: 95-054 Ksawerów; ul. Łączna 3
 2. SKLEP - prowadzony przez firmę K&M NOVA sklep internetowy działający pod adresem www.kidsee.pl
 3. PRODUKT – dostępna w sklepie rzecz ruchoma lub usługa, której dotyczy umowa sprzedaży między sprzedawcą a kupującym;
 4. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną); do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania informacji o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta;
 5. KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia (przy czym w przypadku nie ukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego) osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług sklepu Internetowego KMNOVA Best Toys (w tym również Konsumenta);
 6. KONSUMENT – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego
 7. PRZEWOŹNIK – kurier DPD lub inna firma współpracująca ze sklepem www.zabawki-dla-dzieci.pl w celu realizowania umowy zawartej z klientem poprzez dostarczanie przesyłek;
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin
 9. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez klienta konta klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu udostępnionego przez sprzedawcę
 10. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
 11. KONTO – przydzielona danemu klientowi po rejestracji na http://www.kidsee.pl przestrzeń sklepu, zabezpieczona loginem i hasłem, umożliwiająca zapisywanie i przechowywanie informacji o danych wysyłkowych klienta, prezentująca historię oraz statusy zamówień
 12. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – sieć współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2000 r. Nr 73 poz. 852 z późn. zm.).
 13. USŁUGA – usługa świadczona przez sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.zabawki-dla-dzieci.pl
 14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.
III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego usługę umożliwiającą klientom składanie zamówień dotyczących produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów sprzedaży produktów na odległość oraz udzielania informacji handlowych w zakresie produktów dostępnych w sklepie internetowym www.kidsee.pl
 2. Sprzedawca świadczy również usługę przesyłania informacji handlowych do klientów, którzy wyrazili na to zgodę.
 1. Klient korzystając z usług sklepu internetowego www.kidsee.pl  i podając adres mailowy może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowej na podany adres email. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania takich informacji poprzez przekazanie rezygnacji w formie mailowej sprzedawcy.
 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  a. Klient może złożyć zamówienie:
 • za pośrednictwem formularza zamówień znajdującego się pod adresem www.kidsee.pl
 • za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres biuro@kidsee.pl
 1. Po złożeniu zamówienia sprzedawca prześle klientowi email potwierdzający otrzymanie zamówienia. Wiadomość potwierdzająca otrzymanie zamówienia nie
  stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty przez sprzedawcę.
 2. W przypadku niedostępności zamówionego produktu sprzedawca może anulować złożone zamówienie
 3. Koszty transportu zamówionego produktu ponosi klient.
 
 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

  a. Klient może dokonać płatności:
 • gotówką w siedzibie firmy sprzedawcy,
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr: 16 1140 2004 0000 3902 8353 2380 K&M NOVA MONIKA PAWLAK-SZPOTAN ul. Łączna 3 95-054 Ksawerów
  konto w mBank,
 • przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności internetowych: PAYNow
 • kartą płatniczą - podmiotem świadczącym obsługę w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. Dostępne formy płatności: karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • za pobraniem (płatne kurierowi).
 1. Klient obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia jeżeli płatność jest realizowana
  przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. W treści przelewu klient powinien podać:
 • imię i nazwisko (login/nr klienta),
 • numer zamówienia.
 1. W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni od daty przyjęcia zamówienia sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w całości.
 
 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 • Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia w ciągu 24 godzin mierzonych od jego złożenia przy zamówieniu za pobraniem. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy.
 • Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta
  - firma kurierska – zwykle 1-2 dni

   
 1. Odbiór zamówionego towaru może nastąpić:
 • osobiście w siedzibie firmy Sprzedawcy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
 • za pośrednictwem przewoźnika. Sposób dostawy jest wybierany przez Klienta w chwili składania Zamówienia.
 1. PROMOCJE
 1. Promocje oraz gratisy w sklepie www.kidsee.pl trwają do wyczerpania zapasów.  V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować sprzedawcę: K&M NOVA MONIKA PAWLAK-SZPOTAN ul. Chmielna 2 95-054 Wola Zaradzyńska, e-mail: biuro@kidsee.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór PDF>>), jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środkow za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
 11. Konsument ma obowiązek odesłać lub przekazać sprzedawcy rzecz na adres: K&M NOVA MONIKA PAWLAK-SZPOTAN ul. Chmielna 2 95-054 Wola Zaradzyńska, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


  REKLAMACJA
 1. Sprzedawca jest zobowiązany względem kupującego do dostarczenia towaru wolnego od wad.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, kupujący ma prawo:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpić od umowy chyba, że sprzedający niezwłocznie wymieni towar na wolny od wad, albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
  b) żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.
  c) zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna.
 2. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne produktu zawierało:
 •  informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady
 • żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży
 • dane kontaktowe składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę, aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia,
  rozpatrzenia lub uznania reklamacji
W zakresie składania reklamacji konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnionego przez sklep, ale nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
 1. Reklamowany towar należy odesłać na adres: K&M NOVA ul. Chmielna 2 95-054 Wola Zaradzyńska
    6. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dniu od jej otrzymania.
VII. GWARANCJA
 1. Produkty sprzedawane przez www.kidsee.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. K&M NOVA nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – www.kidsee.pl może być pośrednikiem przekazującym reklamację.
 
VIII. NEWSLETTER I INFORMACJA HANDLOWA
 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Newsletter” pojawiającej się po złożeniu zamówienia. W przypadku wyrażenia takiej zgody, klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter sklepu www.kidsee.pl
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez przesłanie informacji na adres e-mail sklepu www.kidsee.pl
 3. Klient ma prawo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przez siebie adres mailowy. Może również cofnąć wyrażenie takiej zgody, poprzez przekazanie odpowiedniej informacji sprzedającemu drogą mailową.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że:
 • Dane osobowe klientów są gromadzone przez sprzedawcę wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.
 • Po zakończeniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną sprzedawca nie będzie przetwarzać danych osobowych klientów z wyjątkiem tych danych, które są niezbędne sprzedawcy do: rozliczenia świadczonej usługi; dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi; niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę; niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi; dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 • Klient ma możliwość wglądu do udostępnionych przez niego danych osobowych, ich zmiany bądź usunięcia.
 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w chwili publikacji na stronie internetowej sklepu www.kidsee.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz. 9 oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827)
 3. W przypadku braku polubownego załatwienia sprawy sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych między sprzedawcą a konsumentem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby sprzedającego.
 
 
 

 

Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ