Szukaj
Menu Menu
Konto Konto
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Klauzula Informacyjna

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE9 zwanym dalej RODO przekazujemy następujące informacje :

Administratorami Państwa danych jest Monika Pawlak -Szpotan prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą K&M NOVA Monika Pawlak -Szpotan z siedzibą w Nowej Gadce przy ul. Łącznej 3 , zwaną dalej działalnością gospodarczą.

Aby skontaktować się z nami w sprawach ochrony danych wyślij wiadomość na adres siedziby lub elektronicznie pod e-mail :biuro@kisee.pl .

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o podstawę prawną i w określonym czasie:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Realizacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług umożliwiającą klientom składanie zamówień dotyczących produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów sprzedaży produktów na odległość oraz udzielania informacji ,

art. 9 ust. 1 lit b RODO

3 lat od momentu realizacji usługi

Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Promocji i marketingu usług Spółki w tym: przesyłanie informacji handlowej na podany adres email oraz realizowanie akcji promocyjnych

Na podstawie udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Do czasu wycofania zgody

Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał:

pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na jego polecenie ;

podmiotom realizującym usługi pocztowe i kurierskie wpisanym do aktualnego publicznego rejestru operatorów pocztowych

podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych)

dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;

dostawcom usług finansowo księgowych związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;

agencjom reklamowym realizującym na polecenie Administratora kampanie marketingowe

z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

 

Państwa dane zostały pozyskane podczas kontaktów państwa z nami lub z ogólnie dostępnych publicznych źródeł.

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych w celu realizacji usług jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może stanowić warunek zawarcia umowy..

W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

W przypadku naruszenia warunków o których mowa wyżej a także gdy przetwarzanie narusza przepisy zawarte w RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na komunikację marketingową prowadzoną przez K&M NOVA MONIKA PAWLAK-SZPOTAN.

.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.plProjekt graficzny webmedium.pl